close

Mã vận đơn:

Mã vận đơn:

  • Đơn hàng mua hộ:Mua hộ: 11963
  • Thời gian:24/12/2022 11:54
  • Trạng thái:ĐANG LẤY HÀNG
  • Nhân viên xử lý:NHT.Atu
  • ĐANG LẤY HÀNG

  • Đã về kho trung quốc

  • Đang vận chuyển

  • Đã về kho Việt Nam

  • Thanh toán và nhận hàng

bell
46