Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Giá Vận Chuyển Cân Nặng Từ Ngày 19/10/2022


Kính Gửi Quý Khách Hàng,

Nhapsichina xin thông báo điều chỉnh Giảm phí Vận chuyển Quốc tế cho đơn hàng đặt từ ngày 19/10 ở 2 line Vận Chuyển Nhanh và Thương Mại Ưu Tiên, cụ thể như sau :

 Trân trọng !