Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Giá Vận Chuyển Cân Nặng Từ Ngày 16/11/202

Kính Gửi Quý Khách Hàng,

Nhapsichina xin thông báo điều chỉnh Giảm phí Vận chuyển Quốc tế cho đơn hàng đặt từ ngày 16/11 ở line Vận Chuyển Nhanh, cụ thể như sau :

Trân trọng !