Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Giá Vận Chuyển Cân Nặng Từ Ngày 1/11/202


Kính Gửi Quý Khách Hàng,

Nhapsichina xin thông báo điều chỉnh Giảm phí Vận chuyển Quốc tế cho đơn hàng đặt từ ngày 1/11 ở 2 line Vận Chuyển Nhanh và Thương Mại Ưu Tiên, cụ thể như sau :

1. VẬN CHUYỂN NHANH 

2. VẬN CHUYỂN THƯƠNG MẠI ƯU TIÊN 

Trân trọng !