Thông báo

THÔNG BÁO LỊCH ĐẶT HÀNG TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

THÔNG BÁO LỊCH ĐẶT HÀNG TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

ĐIỀU CHỈNH GIẢM PHÍ CÂN NẶNG TỪ NGÀY 27/2

ĐIỀU CHỈNH GIẢM PHÍ CÂN NẶNG TỪ NGÀY 27/2

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NHẬN ĐƠN TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NHẬN ĐƠN TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2023

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI KHOẢN NẠP TIỀN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI KHOẢN NẠP TIỀN

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Giá Vận Chuyển Cân Nặng Từ Ngày 16/11/202

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Giá Vận Chuyển Cân Nặng Từ Ngày 16/11/202

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Giá Vận Chuyển Cân Nặng Từ Ngày 1/11/202

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Giá Vận Chuyển Cân Nặng Từ Ngày 1/11/202

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Giá Vận Chuyển Cân Nặng Từ Ngày 19/10/2022

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Giá Vận Chuyển Cân Nặng Từ Ngày 19/10/2022

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIẢM PHÍ VCQT NGÀY 26/9/2022

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIẢM PHÍ VCQT NGÀY 26/9/2022

THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC NGÀY LỄ QUỐC KHÁNH 02/09/2022

THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC NGÀY LỄ QUỐC KHÁNH 02/09/2022

Kính gửi Quý Khách hàng!

Thông báo điều chỉnh giảm phí VCQT  cho đơn hàng cọc từ ngày 22/06/2022

Thông báo điều chỉnh giảm phí VCQT cho đơn hàng cọc từ ngày 22/06/2022

Nhapsichina cập nhật thông tin hàng hóa và Thay đổi giảm cước vận chuyển Trung Quốc - Việt Nam

Nhapsichina cập nhật thông tin hàng hóa và Thay đổi giảm cước vận chuyển Trung Quốc - Việt Nam