Khiếu nại dịch vụ


1. Tôi đã bấm nhận hàng, tôi có thể tiếp tục khiếu nại không?

Trường hợp Bạn đã bấm nhận hàng vẫn có thể khiếu nại NhapSiChina sẽ cố gắng hỗ trợ xử lý. Tuy nhiên, để việc giải quyết khiếu nại thuận lợi Bạn nên khiếu nại càng sớm càng tốt. Thời gian quy định gửi khiếu nại tới NhapSiChina là trong vòng 2 ngày kể từ ngày NhapSiChina giao hàng.

2. Tại sao có những khiếu nại lâu không được xử lý xong?

Đa số các khiếu nại sẽ được NhapSiChina xử lý hoàn tất trong vòng 1-3 ngày. Một số khiếu nại có thể được xử lý chậm hơn do các nguyên nhân sau:

- Thời gian xử lý khiếu nại người bán quá lâu do người bán không đồng ý các phương án giải quyết hoặc NhapSiChina phải làm việc với Taobao/Alibaba để giải quyết.

-  Với nhiều đơn hàng, người bán phát nhiều lần. Do vậy, trong nhiều trường hợp Khách hàng khiếu nại thiếu hàng và người bán khẳng định phát đủ, NhapSiChina phải chờ các kiện tiếp theo về để có thể xử lý và phản hồi khiếu nại dịch vụ. 

- Một số tình huống vận chuyển lâu trong thời gian chậm thông quan, NhapSiChina cần xác nhận với các bên vận chuyển để xác định tình trạng hàng hóa. Việc này có thể mất thời gian hơn so với thông thường.